ΠΕΠΟΝΙ

MIRADO F1 ”long self life”

  • Φυτό πολύ ζωηρό με φύλλωμα που επιτρέπει τον καλό αερισμό του
  • Εξαιρετικοί καρποί με τέλεια ομοιομορφία κατάληλοι για το εμπόριο
  • Καρπός με έντονο δίχτυ μέσου βάρους 1,4 κιλά
  • Υψηλή ανθεκτικότητα σε Fom 0,1,2, μέτρια σε Gc,  Px 1,2