ΠΕΠΟΝΙ

DON JUAN F1

  • Υψηλή παραγωγή
  • Καρπός πράσινης σάρκας εξαιρετικής γλυκιάς και αρωματικής γεύσης
  • Πρώιμο, μέσου βάρους 1,2 κιλών με πυκνό δικτύωμα
  • Ανθεκτικό σε  F-0, F-1, F-2, PM*, MNSV
  • Το υψηλότερο ποσοστό εμπορεύσιμων καρπών