ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
NATALIA F1Υψηλή ανθεκτικότητα(HR): Verticillium spp.(V), Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol 0,1,2) Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici(For), Pyrenochaeta lycopersici(PI), Tomato Mosaic Virus(ToMV 0,1,2) Μεσαία ανθεκτικότητα(IR): Meloidogyne arenaria, incognita, javanica (MaMiMj)
TOR 9067 F1Υψηλή ανθεκτικότητα(HR): Verticillium spp.(V), Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol 0,1,2), Tomato Mosaic Virus(ToMV 0,1,2) Μεσαία ανθεκτικότητα(IR): Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici (For), Pyrenochaeta lycopersici (PI), Meloidogyne incognita (MI)