ΠΕΠΟΝΙ

ESADOR F1

  • Υβρίδιο με πολύ έντονο δικτύωμα και έντονες αυλακώσεις.
  • Το σχήμα είναι κυλινδρικό οβάλ με μέσο βάρος 1,4 – 1,6 Kg.
  • Σάρκα χρώματος πορτοκαλί, τραγανή και υψηλά επίπεδα Brix. Η συνεκτικότητα της σάρκας και η μέγιστη διατηρησιμότητα του το καθιστούν ιδανικό για μεγάλες διαθέσεις και εξαγωγή. Το φυτό είναι μεσαίας ευρωστίας έχοντας μια τέλεια φυλλική κάλυψη.
  • Με ένα κύκλο πρώιμο και προσαρμόζεται σε μεταφυτεύσεις στο θερμοκήπιο, τούνελ και υπαίθρεια.Χάρις σε μια καλή και ομοιόμορφη λίπανση μπορεί να εγγυηθεί μέγιστες παραγωγές.
  • Έχει υψηλή αντοχή σε (HR) a Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,2).