ΠΕΠΟΝΙ

MARISOLE F1 ”έντονο δίχτυ και υπέροχη γεύση”

Φυτό παραγωγικό πρώϊμο ισόρροπης ανάπτυξης με αντοχή στις φουζαριώσεις 0, 1, 2 και στο ίωδιο
Καρπός στρόγγυλου σχήματος και μέσου βάρους 1,8 κιλά
Έντονο δικτύωμα
Υπέροχη γέυση
Ο μίσχος δεν αποκολλάται
Σάρκα λευκοπράσινη
Συνιστάται για θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργιες