ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗ
ACHILLE F1Μεσαία ανθεκτικότητα(IR): Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom 1-2)Καρπούζι
ARIS F1Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μέτρια ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2)Καρπούζι/Αγγούρο/Πεπόνι
ERCOLE F1Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Ανεκτικότητα στο χωράφι στους φυματιογόνους νηματώδης (Mi)Καρπούζι
POLIFEMO F1Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. niveum (Fon 0,1,2) Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2)Καρπούζι/Αγγούρο/Πεπόνι
ROYAL F1Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 0,1,2) Μέτρια ανθεκτικότητα (IR): Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom 1-2)Πεπόνι