ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ESPINA F1Υψηλή ανθεκτικότητα (HR): Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici(Fom) Μεσαία ανθεκτικότητα (IR): Meloidogyne incognita, (Mi), νηματώδης