ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΠΕΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ROCAL F1Μεσαία ανθεκτικότητα (IR) Phytophthora capsici(Ps), Meloidogyne arenaria, incognita, javanica(MaMiMj)