ΠΕΠΟΝΙ

CAMPEON F1

  • Φυτό πολύ εύρωστο
  • Αντοχή σε 3 φυλές φουζαρίωσης F-0, F-1, F-2 και 2 φυλές ιωδίου
  • Συγκεντρωμένες υψηλές παραγωγές με ομοιόμορφα μεγέθη καρπού
  • Καρπός νέας τεχνολογίας μικρομεσαίου μεγέθους
  • Χρώμα κίτρινο με υπέροχο δικτύωμα
  • Σάρκα πράσινο–άσπρη, πολύ γλυκιά
  • Πολύ μικρή κοιλότητα σπόρων (δηλαδή βαρύ πεπόνι)
  • Ομοιόμορφο μέγεθος με μέσο βάρος 1,2–1,5 κιλά
  • Πολύ καλή αντοχή στις μεταφορές