ΠΙΠΕΡΙΑ

RED BULL F1 “κέρατο ξανθό”

  • Φυτό κοντό μεγάλης ευρωστίας με κοντά μεσογονάτια διαστήματα
  • Εντυπωσιακό δέσιμο καρπών
  • Καρπός λείος λαμπερός ανοιχτοπράσινου ζωντανού χρώματος, βαρύτερος κατά 20% από άλλους αντίστοιχους ισομεγέθεις καρπούς
  • Ομοιόμορφο ισοσκελές τρίγωνο 17 x 6 cm
  • Διπλάσια παραγωγή από άλλα ανταγωνιστικά υβρίδια
  • Καλή αντοχή στους Νηματώδης και ToMV