ΠΙΠΕΡΙΑ

PMY 10101 F1

ΝΕΟ

ΦΥΤΟ:  πολύ ζωηρό και κόμπακτ

ΚΥΚΛΟΣ: πάρα πολύ πρώιμος, 60 ημέρες από τη φύτευση

ΚΑΡΠΟΣ: κωνικό σχήμα κίτρινου χρώματος, μήκους 8-10 cm, πλάτους 2-3 cm και βάρους 40-50 γρ. Εξαιρετικά γλυκιά γεύση

ΑΝΤΟΧΗ: TMV