ΠΙΠΕΡΙΑ

OVATION F1

Άριστη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες

  • ΦΥΤΟ: Κόμπακτ με πολύ καλή φυλλική κάλυψη, πολύ παραγωγικό
  • ΚΥΚΛΟΣ: Πρώιμος
  • ΚΑΡΠΟΣ: Μεγάλος κουπάτος κόκκινος διαστάσεων 9 x 10 cm και βάρους 300 – 380γρ.
  • Ανθεκτικότητες: Tm 0, TSWV