ΠΙΠΕΡΙΑ

SPATHA F1 “το παραγωγικότερο και ποιοτικότερο υβρίδιο τύπου φλωρίνης “

  • Εύρωστο φυτό που σκεπάζει τους καρπούς
  • Πρώιμη και διαρκής παραγωγή
  • Τέλειο σχήμα φλωρίνης (τριγωνικό, δίλοβο, πλακέ)
  • Παχιά σάρκα – υπέροχη γεύση
  • Ομοιόμορφο μέγεθος καρπών (5-6 cm) x (22-24 cm)
  • Καρπός διπλάσια βαρύς από αντίστοιχους ισομεγέθεις καρπούς