ΠΙΠΕΡΙΑ

VANESSA F1 “η παραγωγική κουπάτη πιπεριά”

  • Κόκκινη μέσου βάρους 250-300 γρ.
  • Μέγεθος 85 x 90 mm
  • Λεία και παχιά τοιχώματα
  • Καρποί ομοιόμορφου σχήματος
  • Φυτό δυνατό και συμπαγές (Combact)
  • Πολύ καλή κάλυψη καρπών
  • Υψήλο και συγκεντρωμένο δέσιμο

Καλή αντοχή στο TMV, TSWV, Bst