ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES

TLG 9418 F1

  • Καρπός πράσινου σκούρο χρώματος, μαύρο στην ωρίμανση
  • Μέσου βάρους 180 – 220 γρ.
  • Εύρωστο φυτό με υψηλή παραγωγή
  • Γεύση που δε συγκρίνεται !!
  • Ανθεκτικότητες  : (V), (Fol 0,1), (ToMV) , (TYLCV) και (MaMiMj)

Κρατάει το μαύρο χρώμα !! 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES: