ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES

TCP 11112 F1

  • Πορτοκαλί τοματίνι plum μέσου βάρους 18-22 γρ
  • Υπέροχη γεύση που ξεχωρίζει
  • Φυτό : μεσαίας ευρωστίας, αραιόφυλλο και με κοντά μεσογονάτια
  • Κύκλος : πρωιμότατος
  • Ανθεκτηκότητες : (HR) Verticillium (Vd,Va), Fusarium (Fol 0,1),  Tomato mosaic virus (ToMV).

Το πορτοκαλί «Lobello» 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES: