ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES

GOLD STAR F1

  • Καρπός χρώματος κίτρινο, με συλλογή ένα–ένα ή τσαμπί
  • Μέσου βάρους 20-25gr και διαμέτρου 20-25mm
  • Ισορροπημένη γεύση με ανεβασμένα Brix
  • Καλή αντοχή στο σπάσιμο
  • Μακρύ τσαμπί με πολλούς καρπούς
  • Φυτό καλής ευρωστίας, πρωιμότατο
  • Ανθεκτικότητες: Fol 1, 2, ToMV 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES: