ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES

SKATE F.1

ΝΕΟ

Τοματίνι κίτρινου χρώματος στην πλήρη ωρίμανση.

Γεύση γλυκιά με την απουσία οξύτητας

Καρπός : οβάλ επιμήκης μέσου βάρους 18-22γρ μήκους 40-45mm και διαμέτρου 25mm.

Φυτό : μεσαίας ευρωστίας, αραιόφυλλο και με κοντά μεσογονάτια

Κύκλος : πρωιμότατος

Ανθεκτηκότητες : (HR) Verticillium (Vd,Va), Fusarium (Fol 0,1), Tomato mosaic virus (ToMV). 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ SPECIALTIES: