ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

PENTAFOL NEW

Μορφή: Σκόνη

Τύπος: 22-0-5 + 2% Mg + 8% S

Περιγραφή:

ΛΙΠΑΣΜΑ CE
ΛΙΠΑΣΜΑ NK (Mg,S) 22-5 (2-8)
με Σίδηρο(Fe), Μαγγάνιο(Mn) και Ψευδάργυρο(Zn)

Η σύνθεση του μελετήθηκε για τη θεραπεία των τροφοπενιών που παρουσιάζονται ειδικά στα ξινά. Η υψηλή περιεκτικότητα Αζώτου προέρχεται από ουρία Technical με χαμηλή περιεκτικότητα διουριας που χαρακτηρίζεται (Β.Τ.Β.) . Η απουσία διουριας και η υψηλή περιεκτικότητα ψευδάργυρου καταπολεμά τις χλωρώσεις στα φύλλα της κορυφής καθώς και τις ενδεχόμενες αναστολές ανάπτυξης τόσο των φυλλωμάτων όσο και των ριζών.
Το μαγγάνιο επίσης και αυτό με σημαντική παρουσία προλαμβάνει και θεραπεύει τις χλωρώσεις ανάμεσα στα νεύρα των φύλλων

Σύνθεση:

Άζωτο……………………………..(Ν)………..συνολικό ουρικό (BTB)………………22 %
Οξείδιο του Καλίου………..(Κ2Ο)…….διαλυτό στο νερό (BTC)………………5 %
Οξείδιο του Μαγνησίου….(ΜgO)…….διαλυτό στο νερό………………………..2 %
Θειικός ανυδρίτης………….(SO3)…….διαλυτός στο νερό……………………….8 %
Σίδηρος………………………….(Fe)………..διαλυτός στο νερό………………………0,2 %
Σίδηρος………………………….(Fe)………..χηλικός με EDTA…………………………0,2 %
Μαγγάνιο ………………………(Mn)……….διαλυτό στο νερό…………………………5,5 %
Ψευδάργυρος…………………(Zn)……….διαλυτός στο νερό……………………….5,4 %

Δοσολογία:

Διαφυλλικοί ψεκασμοί
  • Προληπτικά:………………..200-300gr/100kg νερό
  • Θεραπευτικά:……………….300-400gr/100kg νερό

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: