ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

NUTRIFOLIAR 64

Μορφή: Σκόνη

Τύπος: 8-15-41 + MICRO

Περιγραφή:

ΛΙΠΑΣΜΑ CE
ΛΙΠΑΣΜΑ NPK 8.15.41 με Βόριο(Β), Χαλκό(Cu),
Σίδηρο(Fe), Μαγγάνιο(Mn), Μολυβδαίνιο(Mo) και Ψευδάργυρο(Zn)

Το NUTRIFOLIAR 64 New είναι ένα λίπασμα διαφυλλικό μελετημένο για τις τελευταίες φάσεις του κύκλου των καλλιεργειών.Επειδή σε αυτή τη περίοδο της ωρίμανσης μπορούν να παρουσιαστούν κρίσιμες φάσεις για τα φυτά, το σκεύασμα έχει εμπλουτιστεί με ιχνοστοιχεία σε χηλικη μορφή. Μια λειτουργία είναι επίσης εκείνη της πρωιμότητας και της αύξησης της διατήρησης των καρπών καθώς και της αύξησης σακχαρικού τίτλου.

Σύνθεση:

Άζωτο………………………………..(Ν)………….συνολικό……………………………………………………..8%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….νιτρικό…………………………………………………………6.5%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….αμμωνιακό…………………………………………………..1.5%
Φωσφορικός Ανυδρίτης……(P2O5)…….διαλυτός στο νερό………………………………………15%
Οξείδιο του Καλίου…………..(Κ2Ο)………διαλυτό στο νερό……………………………………….41%
Βόριο………………………………..(Β)…………..διαλυτό στο νερό…………………………………….0,02%
Χαλκός………………………………(Cu)………..διαλυτός στο νερό……………………………………0,02%
Χαλκός………………………………(Cu)………..χηλικός με EDTA………………………………………0.02%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….διαλυτός στο νερό……………………………………0,08%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….χηλικός με EDTA………………………………………0.08%
Μαγγάνιο………………………….(Mn)…………διαλυτό στο νερό…………………………………….0,08%
Μαγγάνιο………………………….(Mn)…………χηλικό με EDTA……………………………………….0,08%
Μολυβδαίνιο…………………….(Mo)…………διαλυτό στο νερό……………………………………0,002%
Ψευδάργυρος…………………..(Zn)…………διαλυτός στο νερό……………………………………0,05%
Ψευδάργυρος…………………..(Zn)…………χηλικός με EDTA………………………………………0,05%

Δοσολογία:

Διαφυλλικοι ψεκασμοί με δόση: 200-300gr/100kg νερό.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: