ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

NUTRIFOLIAR 50

Μορφή: Σκόνη

Τύπος: 30-10-10 + MICRO

Περιγραφή:

ΛΙΠΑΣΜΑ CE
ΛΙΠΑΣΜΑ NPK 30.10.10 με Βόριο(Β), Κοβάλτιο(Co),
Χαλκό(Cu), Σίδηρο(Fe), Μαγγάνιο(Mn), Μολυβδαίνιο(Mo) και Ψευδάργυρο(Zn)

 Η ειδική μορφή του Αζώτου που εμπεριέχεται στο σκεύασμα προέρχεται απο ενεργή διουρία, η οποία προσδίδει μια ώθηση ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας του φυτού. Το Άζωτο επίσης βοηθά στη μεταφορά των στοιχείων για μια ταχεία και ολοκληρωτική απορρόφησή τους απο το φυτό, ενώ το Κάλιο επιτρέπει τη χρήση ακόμη και σε πολύ ευαίσθητες καλλιέργειες . Η ολοκληρωμένη γκάμα των ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή όχι μόνο συμπληρώνουν τη θρέψη του φυτού και καλύπτουν τις τροφοπενίες του, αλλά το προστατεύουν και απο τα παράσιτα

Σύνθεση:

Άζωτο………………………………..(Ν)………….συνολικό……………………………………………………..30%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….νιτρικό…………………………………………………………2,8%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….αμμωνιακό…………………………………………………….2%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….ουρικό………………………………………………………25,2%
Φωσφορικός Ανυδρίτης……(P2O5)…….διαλυτός στο νερό………………………………………10%
Οξείδιο του Καλίου…………..(Κ2Ο)………διαλυτό στο νερό……………………………………….10%
Βόριο………………………………..(Β)…………..διαλυτό στο νερό…………………………………….0,02%
Κοβάλτιο…………………………..(Co)…………διαλυτό στο νερό…………………………………….0,01%
Χαλκός………………………………(Cu)………..διαλυτός στο νερό……………………………………0,02%
Χαλκός………………………………(Cu)………..χηλικός με EDTA………………………………………0.02%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….διαλυτός στο νερό……………………………………0,08%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….χηλικός με EDTA………………………………………0.08%
Μαγγάνιο………………………….(Mn)…………διαλυτό στο νερό…………………………………….0,08%
Μολυβδαίνιο…………………….(Mo)…………διαλυτό στο νερό……………………………………0,002%
Ψευδάργυρος…………………..(Zn)…………διαλυτός στο νερό……………………………………0,05%

Δοσολογία:

Ψεκαστό σε ένα διάλυμα 200-300 γρ / 100 κιλά νερό κάθε 10-15 ημέρες.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: