ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

NUTRIFOLIAR 60

Μορφή: Σκόνη

Τύπος: 20-20-20 + 1 + MICRO

Περιγραφή:

ΛΙΠΑΣΜΑ CE
ΛΙΠΑΣΜΑ NPK 20.20.20 με Βόριο(Β),Χαλκό(Cu),
Σίδηρο(Fe), Μαγγάνιο(Mn), Μολυβδαίνιο(Mo) και Ψευδάργυρο(Zn)

Ισορροπημένη σύνθεση για τις περιόδους που το φυτό έχει τις περισσότερες ανάγκες. Συνιστάται λοιπόν η χρήση του κατά τις περιόδους της άνθησης, καρποδεσης και ωρίμανσης των καρπών

Σύνθεση:

Άζωτο………………………………..(Ν)………….συνολικό……………………………………………………..20%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….νιτρικό…………………………………………………………5,6%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….αμμωνιακό………………………………………………….3,9%
Απο το οποίο Άζωτο………….(Ν)………….ουρικό……………………………………………………….10,5%
Φωσφορικός Ανυδρίτης……(P2O5)…….διαλυτός στο νερό………………………………………20%
Οξείδιο του Καλίου…………..(Κ2Ο)………διαλυτό στο νερό……………………………………….20%
Βόριο………………………………..(Β)…………..διαλυτό στο νερό…………………………………….0,01%
Χαλκός………………………………(Cu)………..διαλυτός στο νερό………………………………….0,002%
Χαλκός………………………………(Cu)………..χηλικός με EDTA…………………………………….0.002%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….διαλυτός στο νερό……………………………………0,02%
Σίδηρος…………………………….(Fe)………….χηλικός με EDTA………………………………………0.02%
Μαγγάνιο………………………….(Mn)…………διαλυτό στο νερό…………………………………….0,01%
Μαγγάνιο………………………….(Mn)…………χηλικό με EDTA……………………………………….0,01%
Μολυβδαίνιο…………………….(Mo)…………διαλυτό στο νερό……………………………………0,001%
Ψευδάργυρος…………………..(Zn)…………διαλυτός στο νερό…………………………………..0,002%
Ψευδάργυρος…………………..(Zn)…………χηλικός με EDTA…………………………………….0,002%

Δοσολογία:

Διαφυλλικοι ψεκασμοί με δόση : 200-300gr/100kg νερό

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: