ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

VERONA F1 “Η καλύτερη βαρέλα της αγοράς”

  • Παραγωγή αξεπέραστη, συγκεντρωμένη 100% Α ποιότητας
  • Φυτό άριστο (τέλεια ισορροπία φυλλώματος καρπού)
  • Καρπός μακρύς τέλειου σχήματος μακριάς βαρέλας
  • Χρώμα εξωτερικό και εσωτερικό άριστο
  • Μέσο βάρος 12-14 Kg
  • Γεύση που δε συγκρίνεται
  • Αντοχή στο Fusarium Niveum  και στην ανθράκωση
  • Συστήνεται για πρώϊμες και όψιμες καλλιέργειες 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: