ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

EROS F.1

Το πιο γλυκό καρπούζι… το γεύονται και ερωτεύονται !

  • Μεγάλη παραγωγή
  • Μέσου βάρους 8-12 κιλών
  • Σχήμα στρογγυλό – οβάλ
  • Εξωτερικό & εσωτερικό χρώμα, ίδιο με το Obla
  • Υπέροχη γεύση !!!
  • BRIX ( σάκχαρα ) σταθερά + 2 βαθμούς από τα αλλά στην κατηγορία του
  • Συνεκτικότητα & διατηρησιμότητα άριστη
  • Πρωιμότερο έως 7 ημέρες από το Obla
  • Αντοχή στο Fusarium Niveum 0 και στην ανθράκνωση 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: