ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

MODELLINO F1 “το ατομικό καρπούζι”

Φυτό μεσαίας ευρωστίας
Καρπός 2-3 Kg
Σάρκα κόκκινη – δροσερή
BRIX (Σάκχαρα) 15ο
Πολύ ανθεκτικό στο σπάσιμο
Ψιλόφλουδο – σκληρός φλοιός
Εξαιρετικά παραγωγικό
Πρωϊμότατο, 20-25 ημέρες από την καρπόδεση 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: