ΤΟΜΑΤΑ CHERRY PLUM

VALIDO F1

  • Καρπός κυλινδρικός–οβάλ διαμέτρου 18-22 gr, με χρώμα κόκκινο λαμπερό
  • Άριστη συνεκτικότητα
  • Εξαιρετική γέυση με υψηλούς βαθμούς Brix
  • Μέγιστη αντοχή στα σχισίματα
  • Εύρωστο φυτό με κοντά μεσογονάτια που εγγυάται μια μέγιστη παραγωγή με σταυρούς μονούς ή διπλούς
  • Πρώιμου κύκλου
  • Ανθεκτικότητες: VdVa, Fol 1, 2, ToMV, MaMiMj, TYLCV, TSWV 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY PLUM: