ΤΟΜΑΤΑ CHERRY PLUM

LOBELLO F1 “το πρώτο και ωραίο”

 • Φυτό μέτριας ζωηρότητας με ανοιχτό φύλλωμα και κοντά μεσογονάτια
 • Παράγει μεμονωμένους ή διπλούς σταυρούς και καρπούς με χοντρή, σαρκώδη και συνεκτική ράχη
 • Τσαμπί αποτελούμενο από 12-14 καρπούς συνήθως σε ψαροκόκκαλο
 • Καρπόδεση καλή και σταθερή στις διάφορες εποχές μεταφύτευσης και στις μεταβολές των θερμοκρασιών
 • Η χρήση καρποδοτικών ορμονών δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το σχήμα του καρπού
 • Καρπός μέσου βάρους 18-22γρ., μήκους 40-45mm και διαμέτρου25 mm
 • Χρώμα καρπού κατακόκκινο και λαμπερό στην πλήρη ωρίμανση
 • Ο χρωματισμός των καρπών του τσαμπιού είναι γρήγορος και συγκεντρωμένος έτσι ώστε να ευνοείται η συλλογή χωρίς την απώλεια καρπών της κορυφής
 • Ο καρπός Lobello διακρίνεται λόγω της γεύσης και του υψηλού σακχαρικού τίτλου
 • Υψηλή ανεκτικότητα στα σχισίματα και υψηλή διατηρισιμότητα
 • Πολύ πρώιμος κύκλος
 • Ανθεκτικότητες: VdVa, Fol 1, 2, ToMV, MaMiMj 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY PLUM: