ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ

RED CUT F.1

ΝΕΟ

Καρπός :  άσπερμος τύπου Crimson με κόκκινη σάρκα. Φλοιός πράσινου χρώματος με σκούρες λωρίδες και λαμπερός. Μεγάλης ομοιομορφίας βάρους 5-6 κιλά

Σάρκα : τραγανή, χωρίς ίνες και με υψηλό σακχαρικό τίτλο.

Φυτό: καλής ευρωστίας, πρώιμου κύκλου και υψηλών αποδόσεων. 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ: