ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ

GRACIOSA F.1

ΝΕΟ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΣΑΡΚΑΣ

Φυτό : καλής ευρωστίας  με πολύ πρώιμο κύκλο και πολύ υψηλής παραγωγής.

Καρπός: ανοιχτού πράσινου χρώματος με σκούρο-πράσινες λωρίδες. Μεγάλη ομοιομορφία στο βάρος 4-5 κιλά

Σάρκα: κίτρινη, τραγανή χωρίς ίνες και πολύ γευστική 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ: