ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

AXION PLUS L

Μορφή: Υγρό

Περιγραφή:

Το AXION PLUS L είναι ένα προϊόν με βάση τα αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους που προέρχονται από την υδρόλυση πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, που χαρακτηρίζονται για τη συνολική και γρήγορη αφομοιωσημοτητα τους σε επίπεδο ριζών δε μπορεί λοιπόν να χαρακτηριστεί σαν ένα γενικό αζωτούχο λίπασμα επειδή από μόνο του είναι ένα φυσικό και σταθερό μίγμα διάφορων σύνθετων στοιχείων (πεπτίδια , πρωτεΐνες , ένζυμα) υπεύθυνα για τις πολύπλοκες φυτορυθμιστικες λειτουργίες των φυτών .Τα αποτελέσματα με τη χρήση του διάμεσου του ριζικού συστήματος είναι τα ακόλουθα:
 • αύξηση της δραστηριότητας της μικροχλωριδας του εδάφους
 • αύξηση της διαθεσιμότητας των ιόντων παρόντων στο έδαφος , χάρις στη φυσική χηλικη δράση των αμινοξέων
 • επίδραση <αντισρες> σε σχέση με τις αντίξοες καιρικές και παρασιτικές συνθήκες
 • επιτάχυνση των βιολογικών και βιοχημικών διαδικασιών καθοριστική για την ανάπτυξης της βλάστησης και τη παραγωγή των καρπών
 • ανάπτυξη στη δραστηριότητα και στο μέγεθος του ριζικού συστήματος

Σύνθεση:

Συνολικό άζωτο…………………………………………………………….8%
Οργανικός άνθρακας βιολογικής προέλευσης…………….25%
Οργανική ουσία……………………………………………………………51%
Συνολικά αμινοξέα……………………………………………………….50%

Δοσολογία:

Διαφυλλικα: 150-200gr/100kg νερό
Υδρολίπανση μόνο του:
 • Δενδρωδεις καλλιέργειες: 2-2.5kg/στρέμμα
 • Κηπ ευτικά : 3-3,5 kg/στρέμμα
 • Ανθοκομία : 4-4,5 kg/στρέμμα
Υδρολίπανση με HYDROSOL
 • Δενδρωδεις καλλιέργειες: 0,8-1kg/σ.
 • Κηπευτικά: 1-1,2 kg/στρέμμα
 • Ανθοκομία: 1,2-1,5 kg/στρέμμα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ: