ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

AXION N

Μορφή: Σκόνη

Περιγραφή:

Το άζωτο σε σκόνη 14% είναι προϊόν με βάση τα αμινοξέα χαμηλού και μέσου βάρους, τα οποία προκύπτουν από την υδρόλυση υψηλού βαθμού πρωτεϊνικών ουσιών ζωικής προέλευσης (τα οποία χαρακτηρίζονται από μια ολική και άμεση αφομοίωση από το ριζικό και φυλλικό σύστημα) και τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται σε ολική ξήρανση σε κλίβανο για να επιτευχθεί μια μορφή σκόνης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.
Δεν μπορεί επομένως να χαρακτηρισθεί σαν ένα γενικό αζωτούχο λίπασμα γιατί όντως πρόκειται για ένα σταθερό και φυσικό μίγμα σύνθετης δομής (πεπτίδια, πρωτεΐνες, ένζυμα) που αποτελούν τη βάση των πολύπλοκων φωτορυθμιστικών λειτουργιών των φυτών.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα που προκύπτουν επιτυγχάνονται μέσω διαφυλλικής  ή από εδάφους χορήγηση.
Τα αποτελέσματα  που προκύπτουν μετά τη χορήγηση είναι:
 • Αύξηση της δραστηριότητας της μικροχλωρίδας  του εδάφους
 • Αύξηση της διαθεσιμότητας των ιόντων που υπάρχουν στο έδαφος λόγω της φυσιολογικής ‘’ΧΗΛΙΚΗΣ’’ δράσης των αμινοξέων
 • Δράση κατά του στρεσαρίσματος, έναντι των αντίξοων καιρικών συνθηκών και των παθογόνων
 • Διέγερση και προώθηση των βιολογικών και βιοχημικών διεργασιών έτσι που να προκαλείται αύξηση της βλάστησης και της παραγωγής ανθέων και καρπών
 • Αύξηση της δράσης και του μεγέθους του ριζικού συστήματος

Σύνθεση:

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν)…………………..14%
Ξηρή ουσία………………………………………………..95%
Οργανικός άνθρακας (C)…………………………..40%
Συνολικές πρωτεΐνες………………………………87,5%

Δοσολογία:

Διαφυλλικά: 100-150 γρ/100λιτ. Νερού
Από εδάφους:
 • α. όταν εφαρμόζεται μόνο Axion 14% από 1 έως 2 Kg/στρέμμα ανάλογα με τις καλλιέργειες.
 • Β. όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη σειρά Hydrosol από 400 έως 700 γρ./στρέμμα.
Υδρολίπανση μόνο του:
 • Δενδρώδεις καλλιέργειες 1-2kg/στρέμμα
 • Κηπευτικά : 1,5-2,5 kg/στρέμμα
 • Ανθοκομία : 2,5-3 kg/στρέμμα
 • Βιομηχανικές: 2-3 kg/στρέμμα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ: