ΤΟΜΑΤΑ CHERRY

ZIVAGO F1

  • Απόλυτα τέλειο κυλινδρικό σχήμα
  • Διάμετρος 32-35mm και βάρος 20-25gr
  • Ψαροκόκκαλο μονό και διπλό με 14-16 καρπούς
  • Ο καρπός παρουσιάζει ένα έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, υψηλό επίπεδο σακχάρων και μια υψηλή διατηρισιμότητα (long self life)
  • Φυτό καλής ευρωστίας με κοντά μεσογονάτια
  • Πρώιμου κύκλου
  • Ανθεκτικότητες: V, Fol 1, 2, ToMV, Ff1-5, MaMiMj 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ CHERRY: