ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ TYLCV

TAKOMA F1 “η τομάτα πολυτελείας”

  • Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια. Καλά ισορροπημένο
  • Κύκλος φυτού μεσοπρώιμος
  • Καρπός στρόγγυλου σχήματος μέσου βάρους 250 – 300 γρ., έντονου κόκκινου χρώματος το οποίο ανακτάται γρήγορα από μέσα προς τα έξω, με αρκετή συγκέντρωση σε λυκοπένιο (παράγοντας γεύσης)
  • Συγκομιδή κόκκινη ή πράσινη (κόκκινο το εσωτερικό της)
  • Γεύση η γευστικότερη τομάτα της αγοράς. Άριστη ισορροπία οξέων–σακχάρων.
  • Καλλιέργεια θερμοκηπίου και υπαίθρια (υποστηλώμενη)
  • Φύτευση όλες τις εποχές αφου το ζητούμενο είναι η γεύση και παραγωγή
  • Ανθεκτικότητες VdVa, Fol, 1, 2, N, TSWV, TYLCV, TOMV

Συνιστάται η αποφυγή υπερβολικής λίπανσης σε άζωτο εξαιτίας της μεγάλης ευρωστίας του φυτού. 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ TYLCV: