ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

SIGNORA F1 “η πιο παραγωγική τομάτα της αγοράς”

ΝΕΟ

  • Ισορροπημένο φυτό
  • Μεσαία μεσογονάτια
  • Εύκολη στην καλλιέργεια
  • Καρπός 250-300 gr
  • Χρώμα βαθύ, κόκκινο, λαμπερό
  • Υπέροχη γεύση
  • Δεν σκάει ούτε μια τομάτα
  • Χωρίς άσπρο νεύρο εσωτερικά
  • Αντοχή στο HR: V, Fol 1, 2, ToMV, IR: TSWV, MaMiMj 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: