ΤΟΜΑΤΑ CLUSTER

CHEROKEE F1

  • Υβριδίο για συγκομιδή σε τσαμπί σε πλήρη ωρίμανση
  • Καρπός κυλινδρικός διαμέτρου 60-65mm και βάρους 140-160gr
  • Τσαμπί με 4-6 καρπούς με λαμπερό κόκκινο χρώμα
  • Η αλλαγή του χρώματος επιτυγχάνεται ακομα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Συνεκτικότητα άριστη
  • Εξαιρετική αντοχή στο σκάσιμο
  • Πολύ ζωηρό φυτο
  • Κοντα μεσογονάτια, με καλή φυλλική κάλυψη
  • Πρώιμου κύκλου
  • Ανθεκτικότητες: V, Fol 1, 2, ToMV, MaMiMj 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΑΤΑ CLUSTER:
No items found