ΚΟΛΟΚΥΘΙ

ALBO F1 “Το πιο παραγωγικό της αγοράς”

  • Φυτό ζωηρό, μεσο- πρώϊμο με πλούσιο φύλλωμα και ανοιχτό που διευκολύνει την συγκομιδή
  • Πάρα πολύ παραγωγικό, μεγάλης διάρκειας
  • Καρπός ανοιχτού πράσινου χρώματος που διατηρεί πάντα τη ρίγα του σε σχέση με άλλα υβρίδια της αγοράς
  • Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά (γεύση – τρυφερότητα)
  • Εξαιρετικής ομοιομορφίας πάχους, μήκους 16-18 cm
  • Εξαιρετικό σε υπαίθριες καλιέργειες, συνίσταται και για θερμοκήπιο 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΥΘΙ: