ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

AXION Cu

Μορφή: Σκόνη

Περιγραφή:

Το AXION Cu είναι ένα λίπασμα φυσικής και οργανικής προέλευσης που περιέχει χαλκό, το προϊόν χάρη στη παρουσία των αμινοξέων κάνει διαθέσιμο το χαλκό σαν <σύμπλοκο> στο βαθμό της καλύτερης αφομοίωσης από το φυτό και σε μικρότερο χρόνο σε σχέση με τα χηλικά. Άρα λειτουργεί σαν βιοδιεγέρτης, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την προληπτική και θεραπευτική δράση των βασικών τροφοπενιών χαλκού. Ενισχύει επίσης τα κυτταρικά τοιχώματα του φυτού. Συστήνεται ειδικά στα κηπευτικά, ανθοκομικά, οπωροφόρα και ιδιαίτερα στον καπνό που θεραπεύει τη χλώρωση

Σύνθεση:

Οργανικό άζωτο (Ν)……………………….7,2 %
Οργανικός άνθρακας (C)………………..19 %
Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn)…13 %
Ολικές πρωτεΐνες…………………………….45 %

Δοσολογία:

Διαφυλλικά : 50-150gr/100lit. νερό

Τρόπος εφαρμογής:

Διαφυλλικά

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ: