ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

PRESTO F1 “το πρώιμο Obla με την αξεπέραστη γεύση”

Μεγαλύτερη παραγωγή έως 30 %
Γεύση που δε συγκρίνεται
Σχήμα οβάλ
Εξωτερικό & εσωτερικό χρώμα ίδιο με το OBLA
Συνεκτικότητα & διατηρισιμότητα άριστη
Πρωϊμότερο έως 7 ημέρες από το OBLA
Αντοχή στο Fusarium Niveum (Razza 0) και στην ανθράκωση 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: