ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

BINGOplus F1

Καρπός: σκούρου λαμπερού χρώματος τυπολογίας “Sugar Baby”. Το σχήμα του είναι απολύτως στρογγυλό μέγιστης ομοιομορφίας  , με  μέσο βάρος 6 κιλά.

Σάρκα : ενός ωραίου έντονου κόκκινου χρώματος, συμπαγής, τραγανή και με υψηλά ποσοστά σακχάρων.

Φυτό: μεσαίας ευρωστίας με καλή φυλλική κάλυψη, ιδανικό για υπαίθρια καλλιέργεια.

Κύκλος : πρώιμος 75 ημερών 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: