ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

AMORE F.1

ΝΕΟ

Για πρώιμες φυτεύσεις !

  • Πρώιμο οβάλ
  • Μέσου βάρους 8-12 κιλών
  • Μεγάλες δυνατότητες παραγωγής
  • Δυνατό φυτό
  • Ομοιομορφία καρπού
  • Αντοχή στο Fusarium Niveum  και στην ανθράκνωση
  • Πολύ γλυκιά σάρκα
  • Δεν κουφώνει 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ: