ΦΑΣΟΛΙ

ΟΝΟΜΑ ΥΒΡΙΔΙΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
LEVANTEXάνδρα καθιστή
MARCONANOΠράσινο καθιστό
PONENTEΠρώιμη χάντρα
PONENTEXάνδρα καθιστή πρώιμη