ΝΕΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ TERRA PIU

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Firav R ΝΕΟ Υγρό

Άζωτο (Ν) οργανικό……………………………………………………………2 %
Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο)……………………………………………………5 %
Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης…………….15 %

Greenvigor R ΝΕΟ Υγρό

Περιεχόμενο σε μυκόρριζα………………………………………………………..1 %
(Glumus mosseae, Glomus  intraradice)
Περιεχόμενο σε βακτήρια της ριζόσφαιρας……………………………..104 u.f.c./g.
Περιεχόμενο σε τριχόδερμα……………………………………………………..106 u.f.c./g.

Mebov FR ΝΕΟ Υγρό

Άζωτο (Ν) συνολικό………………………………………………………..5,5 %
Άζωτο (Ν) οργανικό…………………………………………………………..5 %
Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης…………….5 %

Nemag R ΝΕΟ Υγρό

Άζωτο (Ν) οργανικό………………………………………………………..3,5 %
Άζωτο (Ν) οργανικό διαλυτό……………………………………………3,5 %
Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης……………12 %

Sublisan FR ΝΕΟ Υγρό

Άζωτο (Ν) οργανικό…………………………………………………………..2 %
Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο)………………………………………………….5 %
Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης…………..15 %

Tricod R ΝΕΟ Υγρό

Άζωτο (Ν) συνολικό…………………………………………………………5,5 %
Άζωτο (Ν) οργανικό……………………………………………………………5 %
Άνθρακας (C) οργανικός βιολογικής προέλευσης……………..5 %

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΤΥΠΟΣ
NUTRIFOLIAR 60 Σκόνη 20-20-20 + 1 + MICRO
NUTRIFOLIAR 64 Σκόνη 8-15-41 + MICRO
NUTRIFOLIAR 50 Σκόνη 30-10-10 + MICRO
PENTAFOL NEW Σκόνη 22-0-5 + 2% Mg + 8% S
SUPER BOR 21 PS Σκόνη Βόριο (Β) 17%

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
AXION Cu Σκόνη

Οργανικό άζωτο (Ν)……………………….7,2 %
Οργανικός άνθρακας (C)………………..19 %
Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn)…13 %
Ολικές πρωτεΐνες…………………………….45 %

AXION Mn Σκόνη

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) ……………………. 8,4%
Υδατοδιαλυτό μαγγάνιο (Mn) ………………………. 14%
Οργανικός άνθρακας (C) …………………………….. 17%
Συνολικές πρωτεΐνες ……………………………………. 40%

AXION PLUS organmicro Σκόνη

Οργανικό-Σύνθετο Λίπασμα ΝΚ 3-9

Περιέχει Μαγνήσιο & Ιχνοστοιχεία

AXION Zn Σκόνη

Οργανικό άζωτο (Ν) ……………………………….6,4 %
Οργανικός άνθρακας (C) ………………………..17 %
Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn) ………….14 %
Ολικές πρωτεΐνες ……………………………………..40 %

VITAFIXOL – ΕΙΔΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΤΥΠΟΣ
ACTIRON K Υγρό

Διάλυμα λιπάσματος ΡΚ 19-18 χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο

ACTIRON S Υγρό

Διάλυμα λιπάσματος ΝΡ με χαλκό και θείο

ALGAPROX Υγρό απόσταγμα από τη ζύμωση καφέ φυκιών

Οργανικό αζωτούχο λίπασμα

ASPERFOL 12-0-33 +CaO + B

Σκόνη

BLOOMCOMBI Διαλυτή σκόνη

Μίγμα χηλικών ιχνοστοιχείων με MgO

COMBI 70 Διαλυτή σκόνη

Μίγμα χηλικών ιχνοστοιχείων σε υψηλή συγκέντρωση

COMBI UVE Διαλυτή σκόνη

Μίγμα χηλικών ιχνοστοιχείων με MgO

FENK Κοκκόδες υδατοδιαλυτό

ΝΚ 3-20 με σίδηρο (Fe)

FERAPID L Υγρό

Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο (EDTA)

FERHIDROX L Υγρό

Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο ( HEEDTA )

FERQUICK L Υγρό

Xηλικός σίδηρος με EDDHSA

FERQUICK W.G. W.G

Xηλικός σίδηρος με EDDHSA

FRUTOS K Υγρό

Τροφή καλίου γρήγορης αφομοίωσης από τα φύλλα και τις ρίζες

RAPICAL P Διαλυτή σκόνη

Χηλικό ασβέστιο

URE-UP Υγρό

Οργανικό αζωτούχο λίπασμα

Αctiron Cu Υγρό

Διάλυμα από άλας χαλκού 3% (θειικός χαλκός )

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
AXION N Σκόνη

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν)…………………..14%
Ξηρή ουσία………………………………………………..95%
Οργανικός άνθρακας (C)…………………………..40%
Συνολικές πρωτεΐνες………………………………87,5%

AXION PLUS L Υγρό

Συνολικό άζωτο…………………………………………………………….8%
Οργανικός άνθρακας βιολογικής προέλευσης…………….25%
Οργανική ουσία……………………………………………………………51%
Συνολικά αμινοξέα……………………………………………………….50%

BORLASSA 308 Υγρό

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν)………………….2,5%
Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο)……………………………5%
Οργανικός άνθρακας (C)……………………………10%

HELP 90 Υγρό

Ξηρή ουσία…………………………34,5%
Οργανική ουσία………………….31,5%

PLANT SPRINT Σκόνη

Φυσικός βιοενεργποιητής, μονο-δι-τρι-πολυσακχαρίτες 60%

ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
CALCIUM BIO Υγρό

Οξείδιο του Ασβεστίου………………….15%

KALIUM 30 Υγρό

Άζωτο (Ν) συνολικό………………………………………………….3%
Ουρικό Άζωτο (Ν)……………………………………………………..3%
Οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο) διαλυτό στο νερό………….30%

MAGNICAL SOIL Υγρό

Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO)…….15%
Οξείδιο του Μαγνησίου (ΜgO)….2,5%

ORGAFOS Υγρό

Αζωτο συνολικό(Ν)…………………………………………….5%
Από το οποίο οργανικό(Ν)…………………………………1%
Ουρικό(Ν)…………………………………………………………..4%
Φώσφορος (Ρ2Ο5) διαλυτός στο νερό………………30%
Οργανική ουσία…………………………………………………..5%